Είστε εδώ

Στην παλιά Θεσσαλονίκη: μια περιδιάβαση με λόγο και εικόνα