Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Το φοβερό αδιέξοδο… [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 19