Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Απόψεις και απόψεις. Το φοβερό αδιέξοδο… », Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 19-20