Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Απόψεις και απόψεις. Το δράμα του καλλιτέχνη…», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 18-19