Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Χαιρετιστήρια μηνύματα», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 391