Είστε εδώ

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Επικαιρότητα. Η πρώτη εγκύκλιος του συλλόγου μας 1 41-42 1964
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Από τη δράση του Συλλόγου. Δράση και σχεδιασμοί 85 307 1996
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Σημειώματα. Πρόσκληση και προσδοκίες 95 1 1999
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Ο Φιλόλογος κατά τα τρία έτη της θητείας του (Μάρτιος 1996-Μάρτιος 1999) 96 236-245 1999
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Επέτειοι και επέτειοι. Β. Ο Σύλλογός μας χαιρετίζει τη μητέρα Σχολή 100 131-132 2000
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Επέτειοι και επέτειοι. Γ. Η πρώτη εγκύκλιος του Συλλόγου μας 100 133-136 2000
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος [Ανοιχτή επιστολή του Δ.Σ. του Φιλολόγου στους αποφοίτους και φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.] 106 (οπισθόφυλλο) 2001
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Η δράση του Συλλόγου. Οικονομικός Απολογισμός τριετίας 1999-2001 107 146 2002
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Θέσεις και σημειώματα. Ο Φιλόλογος καλεί τους νέους 108 172-173 2002
Φιλόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος Η δράση του Συλλόγου. Επιστολή στο Διευθυντή της Χορωδίας Γιάννη Καρκάλα 108 301 2002