Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Walter Burkert. Αρχαία ελληνική θρησκεία. Αρχαϊκή και κλασική εποχή. Ελληνική μετάφραση: Νικ. Π. Μπεξαντάκος, Αφροδίτη Αβαγιανού. Αθήνα 1993, σσ. 694, Εκδόσεις: Καρδαμίτσα * Ελληνική μυθολογία και τελετουργία. Δομή και ιστορία. Ελληνική μετάφραση: Ηλέκτρα Ανδρεάδη. Αθήνα 1993, σσ. 347, Εκδόσεις: Μ.Ι.Ε.Τ.», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 257-261