Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Μ. Μαραβελάκης και Απ. Βακαλόπουλος. Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επανέκδοση: Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 540, Εκδόσεις: Βάνιας», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 254-255