Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Υπεύθυνη έκδοσης: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 234. Έκδοση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 253-254