Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Φιλολογία και ιστορία», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 180-182