Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η γλωσσική μεταρρύθμιση ξηλώνεται. Ο κ. Υπουργός Παιδείας το γνωρίζει;», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 177-178