Είστε εδώ

Eideneier Hans, «… η δε στίξις είναι πάντη ανύπαρκτος. Η Κοινή των ποιητών και η καταγραφή της στη μεσαιωνική ελληνική ποίηση», Φιλόλογος, τχ. 76 (Καλοκαίρι 1994), σ. 112-122