Είστε εδώ

Καμαρούδης Σταύρος Ε., «Χειρ γραφέως αγνώστου», Φιλόλογος, τχ. 76 (Καλοκαίρι 1994), σ. 131-134