Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1992, τεύχος 68

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διαρκώς απόκεντροι», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 83-84

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Έπος: Πέρα από το δίλημμα της φιλολογικής ή λογοτεχνικής μετάφρασης», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 85-95

Πεντζοπούλου-Βαλαλά Τερέζα, «Ο πολιτικός άνδρας στον Αριστοτέλη», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 96-115

Μανωλοπούλου-Σκούφα Άννα, «Σύγκρουση ιερατείου και εξουσίας (Για μια διδασκαλία σε ώρα αιχμής στην Ιλιάδα, Α 8-129)», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 116-124

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Αντιγόνη. Από το Σοφοκλή στον Anouilh», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 125-134

Κιτσοπούλου Μόνα, «Το θεατρικό παιχνίδι», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 135-143

Μονιός Γιάννης, «Μονολεκτικοί στίχοι στις ωδές της Λύρας του Κάλβου», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 144-150

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Ιωάννης Θ. Κακριδής (1901-1992)», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 151-153

Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου Αικατερίνη, «Μανόλης Ανδρόνικος (1919-1992)», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 154-155

Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου Αικατερίνη, «Νικόλαος Πλάτων (1909-1992)», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 156-157

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 159-160

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Βάνιας», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. (οπισθόφυλλο)