Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διαρκώς απόκεντροι», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 83-84