Είστε εδώ

Πεντζοπούλου-Βαλαλά Τερέζα, «Ο πολιτικός άνδρας στον Αριστοτέλη», Φιλόλογος, τχ. 68 (Καλοκαίρι 1992), σ. 96-115