Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1986, τεύχος 45

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η παιδαγωγική έρευνα να μπει στα σχολεία», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 173-174

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η διαδρομή από το ΚΕΜΕ ώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 174-175

Πετρόχειλος Νικόλαος Κ., «Μαρτυρίες για το ρόλο του συναισθήματος στη ρωμαϊκή πολιτική πράξη», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 203-217

Κοτσελίδης Νικόλαος, «Θουκυδίδης: Διδασκαλία – Προβληματισμοί», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 218-229

Παπαρίζος Γιάννης, «Η ιστορία του Ηροδότου στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 230-242

«Βιβλία που πήραμε τελευταία», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 243