Είστε εδώ

Παπαρίζος Γιάννης, «Η ιστορία του Ηροδότου στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τχ. 45 (Φθινόπωρο 1986), σ. 230-242