Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1985, τεύχος 42

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Νέο πρόγραμμα σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 269-270

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Θεάματα και ακροάματα: Άγονη γραμμή», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 271

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. ΣΕΛΜΕ-Φιλόλογος: Ένα πρόγραμμα αισθητικής αγωγής. Γόνιμη γραμμή», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 271-273

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Από τη συμπαράσταση μέχρι την επέμβαση», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 273-275

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 275

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Δύο κείμενα από το ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών της Γ΄ λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 276-290

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Από την πρώιμη μεταφραστική πράξη των Ρωμαίων: Livius Andronicus, Quintus Ennius, Caecilius Statius», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 291-313

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος, «Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Μέρος Β΄, Σύγχρονη Λογοτεχνία (Ποίηση)]», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 314-324

Βώκος Γεράσιμος, «Η θεμελίωση της γλωσσολογίας ως επιστήμης στο έργο του F. de Saussure», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 325-337

Δεληβογιατζής Σωκράτης Χ., «Ο Marx και η διαλεκτική της πράξης», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 338-356

«Περιεχόμενα Θ΄τόμου (τεύχη 39-42)», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 357-358

«Χρήσιμα φιλολογικά βιβλία από τις Εκδόσεις Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. (οπισθόφυλλο)