Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1984, τεύχος 36

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 69-70

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα πρόχειρα διαγωνίσματα», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 70-71

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Θεατρική παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 71-72

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σχολικές εκδρομές», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 72-73

Romilly Jacqueline de, «Μαγικά αντικείμενα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 74-91

Φραγκούλης Αθανάσιος Κ., «Το πρώτο στάσιμο της Αντιγόνης του Σοφοκλή (332-75)», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 109-120

Καϊμάκης Παύλος, «Το επιχείρημα του ονείρου στον Descartes. Προϋποθέσεις και προεκτάσεις», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 131-143

Τάνης Διονύσιος Ορ., «Σχολικές βιβλιοθήκες», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 144-147

«Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 148

«Εκδοτικός οίκος Αφών Κυριακίδη», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. (έσω οπισθόφυλλο)