Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εβδομάδα θεατρικής παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 2-4