Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 4-5