Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η λειτουργία των Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (Διαπιστώσεις – Προοπτικές)», Φιλόλογος, τχ. 35 (Άνοιξη 1984), σ. 1-2