Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1983, τεύχος 31

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα εικοστά γενέθλιά μας», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 1-2

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ανάγκη αξιοκρατίας – Sine qua non…», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 2-3

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η κρίση των φιλολογικών μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 3-5

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 5-6

Αγγελίδου Δήμητρα Μ., «Λεξιλόγιο των σπάνιων λέξεων της Ιλιάδας στη μετάφραση των Ν. Καζαντζάκη-Ι.Θ. Κακριδή», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 51-72

Κρανιάς Απόστολος Δ., «Συζήτηση: Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων. Ένα γράμμα», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 73-79

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Αλέξανδρος Σωτ. Καρανικόλας (1911-1982)», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 80-82