Είστε εδώ

Wülfing Peter, «Αρχαία ελληνικά και λατινικά. Διαφοροποίηση στη διδασκαλία και η ευρωπαϊκή συζήτηση για τη δικαίωσή τους», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 7-28