Είστε εδώ

Müller Dietmar, «Ο Ηρόδοτος εισηγητής του εμπειρισμού; Οι απόψεις του Ηροδότου για την ανθρώπινη γνώση», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 29-50