Είστε εδώ

Κρανιάς Απόστολος Δ., «Συζήτηση: Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων. Ένα γράμμα», Φιλόλογος, τχ. 31 (Άνοιξη 1983), σ. 73-79