Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Η διδασκαλία του ποιήματος. Το ζήτημα της μορφής», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. 316-321