Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Χαιρετισμός στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. 315