Είστε εδώ

Τομπαΐδης Δημήτριος Ε., «Η έννοια της λειτουργίας στη γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 159-175