Είστε εδώ

Καράογλου Χαράλαμπος Λ., «Ο Πρόλογος της Φλογέρας του Βασιλιά του Κ. Παλαμά: Μια προσέγγιση του ποιήματος», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 134-153