Είστε εδώ

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, «Ψυχοσυστηματική της μετοχής στην κοινή νεοελληνική», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 311-319