Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 320