Είστε εδώ

Νατσόπουλος Δημήτρης Σ., «Ψυχολογία της γλώσσας και γραμματική», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 301-310