Είστε εδώ

Καναβούρας Βαγγέλης Αντ., «Ο Jacob Phillip Fallmerayer και η ελληνική λαογραφία», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 294-300