Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα εικοσάχρονα από το θάνατο του Αλέξανδρου Δελμούζου», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 247-248