Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα», Φιλόλογος, τχ. 13 (Μάρτιος 1978), σ. 248-249