Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1977, τεύχος 11-12

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι απεργίες των εκπαιδευτικών», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 169-170

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μαθητικές πολιτιστικές δραστηριότητες», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 170-171

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία επικοινωνίας», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 171

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το τεύχος μας», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 171-172

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Φορμαλισμός, Διδακτική της Λογοτεχνίας και οι Θερμοπύλες του Καβάφη», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 197-209

Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Renata Lavagini – Massimo Perri: Δύο δοκιμές ανάλυσης του καβαφικού ποιήματος Επιθυμίες», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 210-212

Lavagnini Renata, «Κ.Π. Καβάφη Επιθυμίες», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 212-227

Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Σημειώσεις των μεταφραστών», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 228-231

Peri Massimo, «Επιθυμίες (Καβαφικές δομές)», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 231-241

Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Σημειώσεις των μεταφραστών», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 241-242

Σαββίδης Γιώργος Π., «Εκλογή βιβλιογραφίας για τον Κ.Π. Καβάφη», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 243-244

«Ελληνικά», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. (έσω οπισθόφυλλο)