Είστε εδώ

Μάλαμας Φοίβος, «Εκτιμήσεις για τέσσερις προϋπάρξαντες πολιτισμούς», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 188-190