Είστε εδώ

Ξανθάκης Χρήστος, «Χάρτινες νότες», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 181-187