Είστε εδώ

Βλαντή Μαρία, «Το Πηγάδι στο Τέλος του Κόσμου – η μεταφυσική της επιθυμίας. Ουίλλιαμ Μόρρις, Το Πηγάδι στο Τέλος του Κόσμου, τόμοι Ι-ΙΙΙ. Μετάφραση: Νίκος Βλαντής. Το Μαγικό Κουτί», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 191-195