Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για τα βιβλία του Σπύρου Παλούκη]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 180