Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Έπαινος στον Διαμαντή Τριαντάφυλλο. Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση για τον Διαμαντή Τριαντάφυλλο, που οργάνωσε στις 10 Ιανουαρίου 2009 στην Αλεξανδρούπολη η εφημερίδα Η Γνώμη», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 206-209