Είστε εδώ

Κασκάλη Δώρα, «Εκ Βιζύης: διάλογος με τον ποιητή», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 204-205