Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στον Αλεξανδρουπολίτη συγγραφέα Γιώργο Παναγιωτίδη το βραβείο 2008 του περιοδικού Διαβάζω», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 210-211