Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ., «Έφυγε η διάσημη Αλεξανδρουπολίτισσα εικαστικός Νίκη Καναγκίνη», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 201-203