Είστε εδώ

Παπασταμάτης Δημήτρης, «Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα. Μηχανισμοί διάδοσης πολιτιστικών αξιών και όχι μηχανισμοί μαζικής κουλτούρας», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 198-200