Είστε εδώ

Φάις Μισέλ, «Μια γλυκιά κούραση παιχνιδιού», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 196-197