Είστε εδώ

Μότσιος Γιάννης, «Προβλήματα ποιητικής τέχνης στο έργο του Σεφέρη 1940-44», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 32-60