Είστε εδώ

Καβανόζης Κώστας, «Το ποτάμι μου», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 29-31